På Blue Fox värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Här har vi sammanställ information till dig som är kund hos oss om hur vi hanterar dina personuppgifter, varför vi gör det och hur länge vi lagrar dom.

Blue Fox AB, org.nr. 556562-0134, med adress Gamla Brogatan 27 i Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att:

Hantera din beställning

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning. Behandlingen utförs för att leverera beställningen inkl. avisering om leverans, identifiera kunder och kontrollera ålder, hantera din betalning, kontrollera din adress och hantera ev. reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för fullgörande av köpeavtalet.

De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer, betalinformation, kundnummer, betalningshistorik, kreditupplysningar och orderinformation om vilka varor som beställts.

Vi lagrar dessa uppgifter till dess att köpet är genomfört (inklusive leverans och betalning) och 120 månader efter det för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Hantera och administrera användarkonto

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skapa personliga sidor och administrera våra kunders konto. Behandlingen utförs för att ge behörighet att logga in, säkerställa identitet och ålder, upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter, göra det möjligt att se orderhistorik samt underlätta för kunder att spara shoppinglistor och önskelistor. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och kundernas berättigade intresse av att administrera kundernas konto och följa orderhistorik.

De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer, användarnamn, orderhistorik och kundnummer.

Vi lagrar dessa uppgifter tills kontot avslutas vilket kan ske på manuellt på kundens begäran eller automatiskt vid inaktivitet under en period om 120 månader.

För att kunna marknadsföra produkter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter. Behandlingen utförs för att kunna visa relevanta produktrekommendationer, påminna kunder om kvarglömda/övergivna digitala kundkorgar och spara önskelistor för framtida köp, skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier och andra liknande digitala kanaler samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till våra befintliga kunder, utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till alla kunder, ett visst kundsegment baserat på demografisk data eller en enskild kund. Behandlingen är nödvändig för att tillgodo se vårt och våra kunders berättigade intresse av att marknadsföra produkter och erbjudanden.

De personuppgifter som behandlas är namn, kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer, ålder, bostadsort, uppgifter om genomförda köp, köp- och användargenererade data. För att förstå vilken typ av marknadsföring vi ska använda genomförs analyser om hur kunderna använder vår webbsida och andra digitala kanaler, kunders köp- och orderhistorik, ålder och bostadsort samt resultat från kundnöjdhets- och marknadsundersökningar.

Vi lagrar dessa uppgifter från insamlandet och därefter under 120 månader efter senast genomförda köp. Vid varje tillfälle ges kunden möjlighet att avsäga sig vidare direktmarknadsföring.

Genomföra och hantera deltagare i tävlingar och event

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med deltagare som deltar i tävlingar som arrangeras av oss, kommunicera med deltagare innan och efter event, identifiera deltagare och kontrollera ålder, utse vinnare och förmedla vinster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse vid deltagande i tävlingar och event.

De personuppgifter som behandlas är namn, ålder, kontaktuppgifter som adress, e-post och telefonnummer, uppgifter lämnade i tävlingsbidrag och uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Vi lagrar dessa uppgifter under den tid tävlingen eller eventet inklusive utvärdering pågår.

Kunna hantera kundserviceärenden

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna kommunicera med kunder och besvara förfrågningar som kommer in till kundservice via telefon eller i digitala kanaler, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

De personuppgifter som behandlas är namn, kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress samt bostadsadress, kundens korrespondens, uppgifter om köptidpunkt och felet/klagomål på produkt, användaruppgifter, tekniska uppgifter om kundens utrustning som är nödvändig för supportärenden samt personnummer.

Vi lagrar dessa uppgifter tills kundserviceärendet är avslutat och därefter under en period om 120 månader.

Kunna fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan avse produktansvar och produktsäkerhet, bokföringslagen eller penningtvättslagen. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för fullgörande av rättslig förpliktelse.

De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-post och bostadsadress, kundens korrespondens, uppgift om köptidpunkt, felet/klagomål på produkt, användaruppgifter och betalningshistorik.

Vi lagrar dessa uppgifter till dess att köpet är genomfört och en tid om 120 månader därefter.

Kunna utvärdera och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna göra våra tjänster mer användarvänliga, ta fram underlag för att förbättra varu- och logistikflöden, ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment, ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, ge kunderna möjlighet att påverka vårt sortiment, ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system. Vid analyser sker det på aggregerad nivå med anonymiserade och avidentifierade data utan någon koppling på individnivå. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

De personuppgifter som behandlas är köphistorik, användargenererade data, ålder, bostadsort, kunders korrespondens och feedback avseende utbud, teknisk data rörande enheter som våra kunder använder och inställningar som språk, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform samt information om hur kunden interagerat med företaget.

Vi lagrar dessa uppgifter från insamlandet och för en tid om 120 månader därefter.

Kunna förhindra missbruk, förebygga och utreda brott mot företaget

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom att lagra betalningshistorik, förhindra skräppostutskick, phising, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton, skydda och förbättra företagets IT-miljö mot angrepp och intrång. Denna behandling är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser alternativ vårt och vår kunders berättigade intresse av att förhindra missbruk, förebygga och utreda brott mot företaget.

De personuppgifter som behandlas är köphistorik, betalningshistorik, användargenererad data, personnummer, data rörande enheter som kunden använder och inställningar som språk, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform samt analyser om hur kunder använder företagets digitala tjänster.

Vi lagrar dessa uppgifter från insamlandet och 120 månader därefter.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På ginza.se använder vi följande cookies:

• Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)

• Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)

• Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)

• Tredjepartscookies (cookies som sätts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics)

• Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies)

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att kunna fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ned din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens hemsida, pts.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur kontaktar du oss lättast om dataskydd?

Är det något du undar över kan kontakta oss på [email protected]

Produkten har blivit tillagd i varukorgen